Личности на кои им Посветив Мои Дела

Pic 1
Pic 2

-Ало Диоген на Линија-Монодрама

-Од Сонот до Јавето-Стихозбирка

-Во Метежот на Чуствата-Стихозбирка

Pic 3

-Тајната на Нормандови-Роман

-Нова Кожа-Драма

-Последна Молитва-Роман

Pic 3

-Пред Олтарот на Љубовта-Роман.

Pic 3

-Кога Животот Беше Приказна-Новела.

Pic 3

-Кај Си Бе Другар-Стихозбирка.

Pic 3

-Прилепско Ехо-Стихозбирка.

Pic 3

-Големиот Летач-Стихозбирка.

Синадиновска Бисера